EUROPARTNER SP Z O O " (Gorzów Wielkopolski)

KRS: 0000296581

NIP: 5993045541

REGON: 080233839

EUROPARTNER SP Z O O " KRS: 0000296581 NIP: 5993045541 REGON: 080233839
Numer NIP: 5993045541
Numer REGON: 080233839
Numer KRS: 0000296581
Nazwa: EUROPARTNER SP Z O O "
Sposób reprezentacji podmiotu: W WYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNĄ DZIESIĄTĄ AKTUALNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-01-08
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-03-04
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-03-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Nowa 5
Kod pocztowy: 66-400
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Gmina: Gorzów Wielkopolski
Powiat: Gorzów Wielkopolski
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • 22.12.Z Wydawanie gazet
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 • 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.12.B Działalność pocztowa
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • 73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
 • 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne
 • 80.21.C Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
 • 80.21.D Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
 • 80.22.A Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
 • 80.22.C Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
 • 80.22.D Szkolnictwo średnie zawodowe
 • 80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
 • 80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostałe
 • 80.30.A Szkolnictwo policealne i pomaturalne
 • 80.42.A Nauka języków obcych
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem