EURODIS ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000012756

NIP: 8941016919

REGON: 930687296

EURODIS ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000012756 NIP: 8941016919 REGON: 930687296
Numer NIP: 8941016919
Numer REGON: 930687296
Numer KRS: 0000012756
Nazwa: EURODIS ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ( PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI )
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-16
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-11-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-12-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pl. Wolnośći 7
Kod pocztowy: 50-071
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.eurodis.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50650300 Części elektroniczne
  • 50659900 Części elektroniczne i wyposażenie, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 51431 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego