ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SP Z O O (Gniezno)

KRS: 0000012036

NIP: 7891448093

REGON: 631071193

ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SP Z O O KRS: 0000012036 NIP: 7891448093 REGON: 631071193
Numer NIP: 7891448093
Numer REGON: 631071193
Numer KRS: 0000012036
Nazwa: ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-11-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-12-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wschodnia 49/51
Kod pocztowy: 62-200
Miasto: Gniezno
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieźnieński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.energobud.com.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17969907 Instalowanie urządzeń siłowni energetycznych
  • 36439907 Linie kablowe energetyczne
  • 76290202 Naprawa i kalibracja elektrycznych urządzeń pomiarowych
  • 87310301 Badania energetyczne

Klasyfikacja EKD

  • 452135 Budowa linii energetycznych (napowietrznych i podziemnych)