"BIOCHEM" SP Z O O (Szamotuły)

KRS: 0000001117

NIP: 7871906055

REGON: 639775031

"BIOCHEM" SP Z O O KRS: 0000001117 NIP: 7871906055 REGON: 639775031
Numer NIP: 7871906055
Numer REGON: 639775031
Numer KRS: 0000001117
Nazwa: "BIOCHEM" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-26
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-12-05
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-12-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Świdlińska 1
Kod pocztowy: 64-500
Miasto: Szamotuły
Gmina: Szamotuły
Powiat: szamotulski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 51690000 Chemikalia i produkty pochodne
  • 51910100 Nawozy sztuczne i inne chemikalia rolnicze
  • 51910102 Nawozy sztuczne i materiały do produkcji nawozów
  • 59990803 Nawozy oraz zaopatrzenie rolnicze

Klasyfikacja EKD

  • 51552 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych
  • 524861 Sprzedaż detaliczna kwiatów, sadzonek i nasion, oraz nawozów