BARENTZOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ełk)

KRS: 0000003425

NIP: 7822197914

REGON: 634168415

BARENTZOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000003425 NIP: 7822197914 REGON: 634168415
Numer NIP: 7822197914
Numer REGON: 634168415
Numer KRS: 0000003425
Nazwa: BARENTZOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZAWSZE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pl. Miejski 1/---
Kod pocztowy: 19-300
Miasto: Ełk
Gmina: Ełk
Powiat: ełcki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
  • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
  • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
  • 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
  • 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
  • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
  • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Klasyfikacja SIC