"AVIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000002594)

KRS: 0000002594

NIP: 5471933981

REGON: 072697781

"AVIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000002594 NIP: 5471933981 REGON: 072697781
Numer NIP: 5471933981
Numer REGON: 072697781
Numer KRS: 0000002594
Nazwa: "AVIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 12 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Grażyńskiego 141
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.aviopolska.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania zespołu łopatek dyszowych turbiny niskiego ciśnienia. Więcej »(34 104 118.74 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 37240000 Silniki lotnicze
 • 37249912 Prace badawczo-rozwojoowe nad silnikami i częściami samolotowymi
 • 37249915 Turbiny, silnik lotniczy
 • 38250200 Aparatura badawcza do pomiarów elektronicznych i elektrycznych

Klasyfikacja EKD

 • 29112 Produkcja turbin i części do nich