"AVICENNA KLINIKA KRĘGOSŁUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Wrocław)

KRS: 0000306759

NIP: 8942943958

REGON: 020710909

"AVICENNA KLINIKA KRĘGOSŁUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000306759 NIP: 8942943958 REGON: 020710909
Numer NIP: 8942943958
Numer REGON: 020710909
Numer KRS: 0000306759
Nazwa: "AVICENNA KLINIKA KRĘGOSŁUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W ZAKRESIE SPRAW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-05-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Maurycego Beniowskiego 28
Kod pocztowy: 53-224
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 86.10.Z Działalność szpitali
 • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 8512 Praktyka lekarska