"AUTO-SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Otrębusy)

KRS: 0000272738

NIP: 5213419688

REGON: 140852358

"AUTO-SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000272738 NIP: 5213419688 REGON: 140852358
Numer NIP: 5213419688
Numer REGON: 140852358
Numer KRS: 0000272738
Nazwa: "AUTO-SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Konwaliowa 2/---
Kod pocztowy: 05-805
Miasto: Otrębusy
Gmina: Brwinów
Powiat: pruszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 75330000 Warsztaty naprawy samochodowych układów wydechowych