"AUTO SERWIS HOME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dębica)

KRS: 0000134339

NIP: 8722144445

REGON: 691687728

"AUTO SERWIS HOME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000134339 NIP: 8722144445 REGON: 691687728
Numer NIP: 8722144445
Numer REGON: 691687728
Numer KRS: 0000134339
Nazwa: "AUTO SERWIS HOME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPORAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM. ROZPORZĄDZNIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 61 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-10-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Drogowców 7 b
Kod pocztowy: 39-200
Miasto: Dębica
Gmina: Dębica
Powiat: dębicki
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
 • 15.20.Z Produkcja obuwia
 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Klasyfikacja SIC

 • 75330000 Warsztaty naprawy samochodowych układów wydechowych