"AUTO 3-M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Nieporęt)

KRS: 0000173555

NIP: 5361739491

REGON: 015579468

"AUTO 3-M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000173555 NIP: 5361739491 REGON: 015579468
Numer NIP: 5361739491
Numer REGON: 015579468
Numer KRS: 0000173555
Nazwa: "AUTO 3-M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 410 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-09-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Wojska Polskiego 1 a
Kod pocztowy: 05-126
Miasto: Nieporęt
Gmina: Nieporęt
Powiat: legionowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Klasyfikacja SIC

  • 75330000 Warsztaty naprawy samochodowych układów wydechowych
  • 75380000 Warsztaty ogólnych napraw samochodowych

Klasyfikacja EKD

  • 502 Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych