AUFA POLSKA SP Z O O LIKWIDACYJNEJ (Bydgoszcz)

KRS: 0000158954

NIP: 9671154255

REGON: 093074865

AUFA POLSKA SP Z O O LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000158954 NIP: 9671154255 REGON: 093074865
Numer NIP: 9671154255
Numer REGON: 093074865
Numer KRS: 0000158954
Nazwa: AUFA POLSKA SP Z O O LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-03-24
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-04-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XV GU 7/09
Data wydania aktu prawnego: 2009-03-06
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-10-29
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, XV GUP 2/09
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jagiellońska 103
Kod pocztowy: 85-027
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 251 Produkcja wyrobów z gumy