AUDYTEL SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000093984

NIP: 7792169697

REGON: 634288697

AUDYTEL SP Z O O KRS: 0000093984 NIP: 7792169697 REGON: 634288697
Numer NIP: 7792169697
Numer REGON: 634288697
Numer KRS: 0000093984
Nazwa: AUDYTEL SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-02-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-08-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-09-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Wspólna 47 49
Kod pocztowy: 00-684
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.audytel.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Klasyfikacja SIC

  • 73729908 Programy komputerowe do przetwarzania tekstów
  • 73730101 Analiza i projektowanie systemów komputerowych
  • 73749902 Usługi przetwarzania danych
  • 87320105 Analizy i badania rynku

Klasyfikacja EKD

  • 642 Telekomunikacja
  • 723 Przetwarzanie danych
  • 74132 Badanie rynku
  • 743 Badania i analizy techniczne