"ASFALT ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Pruszków)

KRS: 0000015166

NIP: 6312320887

REGON: 277562536

"ASFALT ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000015166 NIP: 6312320887 REGON: 277562536
Numer NIP: 6312320887
Numer REGON: 277562536
Numer KRS: 0000015166
Nazwa: "ASFALT ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ PROKURENTA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 600 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miasto: Pruszków
Gmina: Pruszków
Powiat: pruszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.asfaltslaski.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
  • 64.91.Z Leasing finansowy
  • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 26824 Produkcja wyrobów wykonanych z asfaltu lub podobnych surowców