ARAM SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000089140

NIP: 5260305319

REGON: 001337552

ARAM SP Z O O KRS: 0000089140 NIP: 5260305319 REGON: 001337552
Numer NIP: 5260305319
Numer REGON: 001337552
Numer KRS: 0000089140
Nazwa: ARAM SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-02-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-10-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-11-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jerozolimskie 180
Kod pocztowy: 02-486
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.aram.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 57340200 Programy komputerowe oraz wyposażenie
  • 73710101 Analiza i projektowanie systemów komputerowych na zamówienie
  • 73710301 Rozwój programów komputerowych
  • 73729907 Użytkowe programy komputerowe

Klasyfikacja EKD

  • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania