APINEX TECHNIKA TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Legnica)

KRS: 0000245778

NIP: 1010001148

REGON: 020159328

APINEX TECHNIKA TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000245778 NIP: 1010001148 REGON: 020159328
Numer NIP: 1010001148
Numer REGON: 020159328
Numer KRS: 0000245778
Nazwa: APINEX TECHNIKA TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKA JEST RPEREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM. JEŚLI POWOŁANY ZOSTANIE PREZES ZARZĄDU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ NA TYCH SAMYCH ZASADACH, KTÓRE PRZEWIDZIANE SĄ DLA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 182 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-11-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Jaworzyńska 261
Kod pocztowy: 59-220
Miasto: Legnica
Gmina: Legnica
Powiat: Legnica
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.apinex.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Klasyfikacja SIC

 • 28210401 Tworzywa sztuczne z węglowodanów

Klasyfikacja EKD

 • 2412 Produkcja barwników i pigmentów