"APEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Brzesko)

KRS: 0000273742

NIP: 8691892837

REGON: 120386096

"APEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000273742 NIP: 8691892837 REGON: 120386096
Numer NIP: 8691892837
Numer REGON: 120386096
Numer KRS: 0000273742
Nazwa: "APEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA PEŁNIONĄ W ZARZĄDZIE FUNKCJĘ.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 3 771 700
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kołłątaja 13A
Kod pocztowy: 32-800
Miasto: Brzesko
Gmina: Brzesko
Powiat: brzeski
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.apex.qmedia.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
 • 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
 • 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
 • 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 36121 Produkcja mebli sklepowych, np.: gablot wystawowych, lad, półek
 • 52441 Sprzedaż detaliczna mebli i umeblowania
 • 7424 Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne
 • 7443 Tworzenie wystaw sklepowych