APACHE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000033476

NIP: 1130909809

REGON: 012196494

APACHE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000033476 NIP: 1130909809 REGON: 012196494
Numer NIP: 1130909809
Numer REGON: 012196494
Numer KRS: 0000033476
Nazwa: APACHE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-03-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-04-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Domaniewska 41
Kod pocztowy: 02-672
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 10810100 Uslugi poszukiwania złóż i rozwoju kopalni górnictwa metali
  • 13820000 Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  • 13890000 Usługi związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego
  • 13899911 Konsultanci do spraw ropy naftowej

Klasyfikacja EKD

  • 1111 Wydobywanie ropy naftowej
  • 7422 Działalność geologiczno-poszukiwawcza mająca na celu uzyskanie informacji o występowaniu złóż