AMF POLSKA SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000280865

NIP: 5252399889

REGON: 140994584

AMF POLSKA SP Z O O KRS: 0000280865 NIP: 5252399889 REGON: 140994584
Numer NIP: 5252399889
Numer REGON: 140994584
Numer KRS: 0000280865
Nazwa: AMF POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-05-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2012-08-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2012-10-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Plac Dąbrowskiego 1
Kod pocztowy: 00-058
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.amf-polska.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
 • 18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
 • 18.23.Z Produkcja bielizny
 • 18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 19.30.A Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego
 • 19.30.B Produkcja obuwia sportowego
 • 45.25.A Stawianie rusztowań
 • 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.41.Z Tynkowanie
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.44.B Szklenie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
 • 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
 • 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
 • 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
 • 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
 • 60.23.Z Transport lądowy pasażerski, pozostały
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich
 • 63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 17310403 Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
 • 17420201 Zakładanie izolacji akustycznej
 • 36510115 Urządzenia nagłaśniające
 • 50630503 Systemy alarmów przeciwpożarowych
 • 87119901 Inzynieria akustyczna

Klasyfikacja EKD

 • 32375 Produkcja sprzętu nagłaśniającego
 • 45314 Instalacja alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia