"ALTA-KAJA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Unieszewo)

KRS: 0000219036

NIP: 7393826685

REGON: 020403194

"ALTA-KAJA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000219036 NIP: 7393826685 REGON: 020403194
Numer NIP: 7393826685
Numer REGON: 020403194
Numer KRS: 0000219036
Nazwa: "ALTA-KAJA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE W PRZYPADKU UMÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI WARTOŚĆ PRAWA Z NIMI ZWIĄZANEGO PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000 ZŁ (SŁOWNIE STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-11-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 85B/4
Kod pocztowy: 11-036
Miasto: Unieszewo
Gmina: Gietrzwałd
Powiat: olsztyński
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
 • 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Klasyfikacja SIC

 • 51720200 Paliwa i oleje silnikowe
 • 59840000 Sprzedaż paliwa gazowego i gazu opałowego

Klasyfikacja EKD

 • 5051 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych i motocykli
 • 524883 Sprzedaż detaliczna paliw gazowych (butle gazowe)