"ALARMTECH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gniew)

KRS: 0000057117

NIP: 5842408945

REGON: 192075397

"ALARMTECH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000057117 NIP: 5842408945 REGON: 192075397
Numer NIP: 5842408945
Numer REGON: 192075397
Numer KRS: 0000057117
Nazwa: "ALARMTECH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 218 900
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-10-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Kusocińskiego 3
Kod pocztowy: 83-140
Miasto: Gniew
Gmina: Gniew
Powiat: tczewski
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.alarmtech.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
  • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Klasyfikacja SIC

  • 17310403 Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
  • 36690101 Aparaty alarmowe przeciwwłamaniowe, elektryczne
  • 38220600 Czujniki różnych typów urządzeń, z wyłączeniem klimatyzacji oraz chłodzenia
  • 50630500 Alarmy elektryczne i urządzenia sygnałowe
  • 50630502 Systemy alarmów przeciwwłamaniowych
  • 50659905 Detektory radarów

Klasyfikacja EKD

  • 5033 Montaż alarmów i urządzeń przeciwwłamaniowych