ALAPIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000283463

NIP: 5222860332

REGON: 141050690

ALAPIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000283463 NIP: 5222860332 REGON: 141050690
Numer NIP: 5222860332
Numer REGON: 141050690
Numer KRS: 0000283463
Nazwa: ALAPIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-06-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Strońska 3/37
Kod pocztowy: 01-461
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 05.01.A Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • 05.01.B Rybołówstwo w wodach morskich
 • 05.02.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
 • 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • 15.13.A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi
 • 15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa
 • 15.20.Z Produkcja obuwia
 • 15.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
 • 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 • 15.41.Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
 • 15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
 • 15.43.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • 15.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 15.52.Z Produkcja lodów
 • 15.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
 • 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
 • 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
 • 15.81.B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
 • 15.82.Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości
 • 15.83.Z Produkcja cukru
 • 15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 15.85.Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych
 • 15.86.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
 • 15.87.Z Produkcja przypraw
 • 15.88.Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
 • 15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 15.91.Z Produkcja napojów alkoholowych destylowanych
 • 15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego
 • 15.93.Z Produkcja win gronowych
 • 15.94.Z Produkcja jabłecznika i win owocowych
 • 15.95.Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 15.96.Z Produkcja piwa
 • 15.97.Z Produkcja słodów
 • 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
 • 24.11.Z Produkcja gazów technicznych
 • 24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
 • 24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
 • 24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
 • 24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego
 • 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
 • 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
 • 24.42.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych
 • 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
 • 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
 • 24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
 • 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
 • 24.63.Z Produkcja olejków eterycznych
 • 24.64.Z Produkcja chemikaliów fotograficznych
 • 24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
 • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 24.70.Z Produkcja włókien chemicznych
 • 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
 • 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
 • 73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi
 • 73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
 • 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
 • 73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
 • 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • 73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
 • 73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii
 • 73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
 • 73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej
 • 73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
 • 73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
 • 73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
 • 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 50470000 Sprzęt medyczny i wyposażenie szpitali

Klasyfikacja EKD

 • 5172 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów medycznych