AKWEDUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kielce)

KRS: 0000143454

NIP: 6570232325

REGON: 290518278

AKWEDUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000143454 NIP: 6570232325 REGON: 290518278
Numer NIP: 6570232325
Numer REGON: 290518278
Numer KRS: 0000143454
Nazwa: AKWEDUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW, ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 952 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-12-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Sandomierska 105
Kod pocztowy: 25-324
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Strona www: www.akwedukt.kielce.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Inwestycja związana z technologicznym i organizacyjnym unowocześnieniem przedsiębiorstwa „AKWEDUKT” Sp. z o.o. Więcej »(1 501 626.5 zł)
"Inwestycja związana z technologicznym i organizacyjnym unowocześnieniem przedsiębiorstwa AKWEDUKT Sp. z o.o. etap II" Więcej »(1 396 665.6 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Klasyfikacja SIC

  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 16290102 Budowa kanałów
  • 16290505 Budowa oczyszczalni i zakładu uzdatniania ścieków
  • 17310203 Instalacja systemów ochrony środowiska

Klasyfikacja EKD

  • 45245 Budowa systemów kanalizacyjnych
  • 45246 Budowa systemów oczyszczalni ścieków