"AKROPOL" PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Zielona Góra)

KRS: 0000125574

NIP: 9291026775

REGON: 006080313

"AKROPOL" PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000125574 NIP: 9291026775 REGON: 006080313
Numer NIP: 9291026775
Numer REGON: 006080313
Numer KRS: 0000125574
Nazwa: "AKROPOL" PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-08-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Skrajna 1 22
Kod pocztowy: 65-437
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Klasyfikacja SIC

  • 02190000 Podstawowy inwentarz żywy, niesklasyfikowany
  • 02790000 Hodowla zwierząt, niesklasyfikowane
  • 20320000 Artykuły spożywcze w puszkach i słojach
  • 20990000 Preparaty i artykuły spożywcze
  • 87120000 Usługi architektoniczne

Klasyfikacja EKD

  • 01251 Chów zwierząt innych niż gospodarskie
  • 12 Kopalnictwo rud uranu i toru
  • 158 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne