"AGROTURYSTYKA OLYMPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Nowy Kościół)

KRS: 0000270091

NIP: 1010001674

REGON: 230178323

"AGROTURYSTYKA OLYMPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000270091 NIP: 1010001674 REGON: 230178323
Numer NIP: 1010001674
Numer REGON: 230178323
Numer KRS: 0000270091
Nazwa: "AGROTURYSTYKA OLYMPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; B. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 68 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2006-12-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Różana 3
Kod pocztowy: 59-540
Miasto: Nowy Kościół
Gmina: Świerzawa
Powiat: złotoryjski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 40.10.A Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
 • 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.41.Z Tynkowanie
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.44.B Szklenie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 55.11.Z Hotele i motele z restauracjami
 • 55.12.Z Hotele i motele bez restauracji
 • 55.22.Z Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych
 • 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 55.30.A Restauracje
 • 55.40.Z Bary
 • 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 61.10.A Transport morski
 • 63.30.B Działalność pośredników turystycznych
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
 • 71.22.Z Wynajem środków transportu wodnego