AGRONEX FERMY DROBIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczytno)

KRS: 0000284159

NIP: 7451793101

REGON: 280225325

AGRONEX FERMY DROBIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000284159 NIP: 7451793101 REGON: 280225325
Numer NIP: 7451793101
Numer REGON: 280225325
Numer KRS: 0000284159
Nazwa: AGRONEX FERMY DROBIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 900 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-07-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 16/A
Kod pocztowy: 12-100
Miasto: Szczytno
Gmina: Szczytno
Powiat: szczycieński
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.agronex.pl
E-mail: ,
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • 15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa
 • 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
 • 15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
 • 51.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach

Klasyfikacja SIC

 • 51430000 Przetwory mleczne z wyjątkiem przetworów w proszku i przetworów w puszkach
 • 51449901 Jaja

Klasyfikacja EKD

 • 51332 Sprzedaż hurtowa jaj
 • 526221 Handel obwoźny i okrężny artykułami spożywczymi