"AGROMILEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000061123

NIP: 5380002981

REGON: 002303360

"AGROMILEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000061123 NIP: 5380002981 REGON: 002303360
Numer NIP: 5380002981
Numer REGON: 002303360
Numer KRS: 0000061123
Nazwa: "AGROMILEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 600 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-11-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Sygnatura aktu prawnego: VIII U 45/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-09-29
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2004-12-02
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SĄD REJONOWY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT VIII U 45/03
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dobra 9 /3
Kod pocztowy: 00-384
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 153 Przetwórstwo owoców i warzyw