"AGROLANDIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Środa Śląska)

KRS: 0000029589

NIP: 9131486019

REGON: 932154753

"AGROLANDIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000029589 NIP: 9131486019 REGON: 932154753
Numer NIP: 9131486019
Numer REGON: 932154753
Numer KRS: 0000029589
Nazwa: "AGROLANDIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SA UPOWAŻNIENI: - SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE: VICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE: PROKURENT - ŁĄCZNIE: CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB VICEPREZESEM ZRZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Rakoszycka 2
Kod pocztowy: 55-300
Miasto: Środa Śląska
Gmina: Środa Śląska
Powiat: średzki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.agrolandis.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Klasyfikacja SIC

  • 51919900 Produkty zaopatrzenia rolnictwa
  • 59990803 Nawozy oraz zaopatrzenie rolnicze

Klasyfikacja EKD

  • 01411 Usługi rolnicze
  • 515 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
  • 51552 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych