"AGRO-MRÓZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Borek Wielkopolski)

KRS: 0000102743

NIP: 6961399288

REGON: 410266858

"AGRO-MRÓZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000102743 NIP: 6961399288 REGON: 410266858
Numer NIP: 6961399288
Numer REGON: 410266858
Numer KRS: 0000102743
Nazwa: "AGRO-MRÓZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-04-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Powstańców Wielkopolskich 29
Kod pocztowy: 63-810
Miasto: Borek Wielkopolski
Gmina: Borek Wielkopolski
Powiat: gostyński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
 • 01.46.Z Chów i hodowla świń
 • 01.47.Z Chów i hodowla drobiu
 • 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 51213 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt
 • 51552 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych
 • 51553 Sprzedaż hurtowa pestycydów i środków agrochemicznych
 • 524881 Sprzedaż detaliczna paliw stałych (węgla)