"AGRO-MEAT" SP Z O O W UPADŁOŚCI (Koszalin)

KRS: 0000042559

NIP: 6690500484

REGON: 330047776

"AGRO-MEAT" SP Z O O W UPADŁOŚCI KRS: 0000042559 NIP: 6690500484 REGON: 330047776
Numer NIP: 6690500484
Numer REGON: 330047776
Numer KRS: 0000042559
Nazwa: "AGRO-MEAT" SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY; W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANIA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-10-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-10-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-11-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GV 38/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-01-14
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2004-08-26
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE Z DNIA 26 SIERPNIA 2004 R. SĄDU REJONOWEGO W KOSZALINIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT V GUP 4/04 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bowid 15
Kod pocztowy: 75-209
Miasto: Koszalin
Gmina: Koszalin
Powiat: Koszalin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 01190400 Gospodarstwa rolne produkcji roślin zbożowych
  • 02910000 Gospodarstwa rolne produkcji zwierzęcej
  • 51590000 Produkty rolne i surowce rolnicze, niesklasyfikowane
  • 51919900 Produkty zaopatrzenia rolnictwa