"AGRO-FISH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kartoszyno)

KRS: 0000018592

NIP: 5871521650

REGON: 192103981

"AGRO-FISH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018592 NIP: 5871521650 REGON: 192103981
Numer NIP: 5871521650
Numer REGON: 192103981
Numer KRS: 0000018592
Nazwa: "AGRO-FISH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 008 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żarnowiecka 2
Kod pocztowy:
Miasto: Kartoszyno
Gmina: Krokowa
Powiat: pucki
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.agro-fish.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 1571 Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych
  • 1572 Produkcja pasz dla zwierząt domowych
  • 51213 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt