"AGRIPLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Przelewice)

KRS: 0000262341

NIP: 8531477710

REGON: 320248123

"AGRIPLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000262341 NIP: 8531477710 REGON: 320248123
Numer NIP: 8531477710
Numer REGON: 320248123
Numer KRS: 0000262341
Nazwa: "AGRIPLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2006-08-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 66/---
Kod pocztowy: 74-210
Miasto: Przelewice
Gmina: Przelewice
Powiat: pyrzycki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Klasyfikacja SIC

 • 50830303 Części zapasowe i wymienne urządzeń rolniczych
 • 51919900 Produkty zaopatrzenia rolnictwa

Klasyfikacja EKD

 • 5166 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników