"AF-PROINSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Warszawa)

KRS: 0000252538

NIP: 5262204864

REGON: 012921133

"AF-PROINSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000252538 NIP: 5262204864 REGON: 012921133
Numer NIP: 5262204864
Numer REGON: 012921133
Numer KRS: 0000252538
Nazwa: "AF-PROINSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 142 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2006-03-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Wspólnicy
Ryszard Zwierzchowski

(ur. 19 marca 1952 r.)

Zarząd spółki
Ryszard Zwierzchowski

(ur. 19 marca 1952 r.)

Prezes Zarządu
Rada nadzorcza
Urszula Janina Zwierzchowska

(ur. 11 listopada 1952 r.)

Mateusz Grzegorz Chojnacki

(ur. 25 maja 1983 r.)

Joanna Krystyna Chojnacka

(ur. 6 lutego 1982 r.)

Ulica: ul. Hoża 43 49
Kod pocztowy: 00-681
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
KLUB KOLEKCJONERA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ruda Śląska, Dąbrowskiego 18

KRS: 0000002079

Osoby
Dariusz Antoni Rybus

ur. 15 sierpnia 1962 r.

Zofia Urszula Marut

ur. 6 listopada 1943 r.

Klasyfikacja PKD

  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne