"ADVACHEMLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000285048

NIP: 9721165486

REGON: 300629651

"ADVACHEMLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000285048 NIP: 9721165486 REGON: 300629651
Numer NIP: 9721165486
Numer REGON: 300629651
Numer KRS: 0000285048
Nazwa: "ADVACHEMLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-07-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Topazowa 8
Kod pocztowy: 61-680
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.advachemlab.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Zakup nowoczesnego wyposażenia laboratorium gwarancją uruchomienia innowacyjnej produkcji i wdrożenia nowych usług w spółce AdvaChemLab. Więcej »(860 381.46 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
 • 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
 • 15.88.Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
 • 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
 • 24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
 • 24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
 • 24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
 • 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
 • 24.42.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych
 • 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
 • 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
 • 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
 • 24.63.Z Produkcja olejków eterycznych
 • 24.64.Z Produkcja chemikaliów fotograficznych
 • 24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
 • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 64.20.C Transmisja danych
 • 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
 • 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
 • 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
 • 73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi
 • 73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
 • 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
 • 73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
 • 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • 73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
 • 73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej
 • 73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
 • 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 73145 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie innych i międzydyscyplinarnych nauk biologicznych