"ADREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Złotokłos)

KRS: 0000167043

NIP: 1230007584

REGON: 006227740

"ADREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000167043 NIP: 1230007584 REGON: 006227740
Numer NIP: 1230007584
Numer REGON: 006227740
Numer KRS: 0000167043
Nazwa: "ADREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-RÓWNIEŻ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 52 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-07-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dobra 16 a
Kod pocztowy: 05-504
Miasto: Złotokłos
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Klasyfikacja SIC

  • 20330000 Owoce, warzywa i ich przetwory w puszkach i słojach