"ADARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Radzyń Podlaski)

KRS: 0000077759

NIP: 5381701818

REGON: 030819580

"ADARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000077759 NIP: 5381701818 REGON: 030819580
Numer NIP: 5381701818
Numer REGON: 030819580
Numer KRS: 0000077759
Nazwa: "ADARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-01-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Szymanowskiego 21
Kod pocztowy: 21-300
Miasto: Radzyń Podlaski
Gmina: Radzyń Podlaski
Powiat: radzyński
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 8512 Praktyka lekarska