"AD TECHNICAL SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Malbork)

KRS: 0000373483

NIP: 5811946506

REGON: 221149107

"AD TECHNICAL SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000373483 NIP: 5811946506 REGON: 221149107
Numer NIP: 5811946506
Numer REGON: 221149107
Numer KRS: 0000373483
Nazwa: "AD TECHNICAL SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI JEJ NA ZEWNĄTRZ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2010-12-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Aleja Wojska Polskiego 48/---
Kod pocztowy: 82-200
Miasto: Malbork
Gmina: Malbork
Powiat: malborski
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.adts.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Klasyfikacja SIC

 • 17310401 Specjalizacja w systemach kontroli dostępu
 • 17310403 Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
 • 17960000 Prace instalacyjne

Klasyfikacja EKD

 • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 4534 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych