ACTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Komprachcice)

KRS: 0000013514

NIP: 7542655592

REGON: 531642240

ACTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000013514 NIP: 7542655592 REGON: 531642240
Numer NIP: 7542655592
Numer REGON: 531642240
Numer KRS: 0000013514
Nazwa: ACTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ogrodowa 14/---
Kod pocztowy: 46-070
Miasto: Komprachcice
Gmina: Komprachcice
Powiat: opolski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.acton-op.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15319900 Przedsiebiorstwa budowlane, nie sklasyfikowane
  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 17960000 Prace instalacyjne
  • 73890301 Usługi związane z organizacją zjazdów, konferencji i targów
  • 73890309 Organizacja targów handlowych

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 45344 Zakładanie instalacji i urządzeń w budynkach i budowlach
  • 7484 Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowania
  • 74841 Organizowanie wystaw, pokazów i targów