"ACCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Warszawa)

KRS: 0000101331

NIP: 5212694665

REGON: 012832777

"ACCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000101331 NIP: 5212694665 REGON: 012832777
Numer NIP: 5212694665
Numer REGON: 012832777
Numer KRS: 0000101331
Nazwa: "ACCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 105 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-03-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Orzycka 6/1B
Kod pocztowy: 02-695
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.acco.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
 • 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 25420000 Ścianki działowe i osprzęt z wyłączeniem drewnianych
 • 25420204 Armatura biurowa, z wyjątkiem drewnianej
 • 51120000 Materiały piśmienne i artykuły biurowe
 • 51129907 Artykuły zaopatrzenia biurowego

Klasyfikacja EKD

 • 524811 Sprzedaż detaliczna artykułów i sprzętu biurowego