"ABTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sosnowiec)

KRS: 0000207086

NIP: 6340128423

REGON: 271212918

"ABTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000207086 NIP: 6340128423 REGON: 271212918
Numer NIP: 6340128423
Numer REGON: 271212918
Numer KRS: 0000207086
Nazwa: "ABTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 685 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-05-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Długa 57
Kod pocztowy: 41-208
Miasto: Sosnowiec
Gmina: Sosnowiec
Powiat: Sosnowiec
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Klasyfikacja SIC

 • 87410000 Usługi związane z zarządzaniem
 • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem

Klasyfikacja EKD

 • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem