"ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Działdowo)

KRS: 0000393542

NIP: 5711710856

REGON: 281096054

"ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000393542 NIP: 5711710856 REGON: 281096054
Numer NIP: 5711710856
Numer REGON: 281096054
Numer KRS: 0000393542
Nazwa: "ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2011-08-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Orłowskiego 17
Kod pocztowy: 13-200
Miasto: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.abf.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
  • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
  • 49.41.Z Transport drogowy towarów
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania