"A.P.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kobylnica)

KRS: 0000201431

NIP: 8390015047

REGON: 770690505

"A.P.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000201431 NIP: 8390015047 REGON: 770690505
Numer NIP: 8390015047
Numer REGON: 770690505
Numer KRS: 0000201431
Nazwa: "A.P.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-03-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Prof. Poznańskiego 4
Kod pocztowy: 76-251
Miasto: Kobylnica
Gmina: Kobylnica
Powiat: słupski
Województwo: POMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

Klasyfikacja SIC

  • 17310200 Instalacja sterowania elektronicznego
  • 17310403 Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
  • 17960000 Prace instalacyjne
  • 50459905 Komputery, inne

Klasyfikacja EKD

  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 52481 Sprzedaż detaliczna sprzętu biurowego, komputerów i oprogramowania