"A.M. ENTERPRISE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000208999

NIP: 7251019153

REGON: 470974873

"A.M. ENTERPRISE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000208999 NIP: 7251019153 REGON: 470974873
Numer NIP: 7251019153
Numer REGON: 470974873
Numer KRS: 0000208999
Nazwa: "A.M. ENTERPRISE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 040
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-07-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sienkiewicza 29/---
Kod pocztowy: 90-001
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
 • 01.46.Z Chów i hodowla świń
 • 01.47.Z Chów i hodowla drobiu
 • 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Klasyfikacja SIC

 • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
 • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 52622 Handel obwoźny i okrężny