A.E.V.K. IMPORT EXPORT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Miechów)

KRS: 0000244929

REGON: 120133426

A.E.V.K. IMPORT EXPORT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000244929 REGON: 120133426
Numer REGON: 120133426
Numer KRS: 0000244929
Nazwa: A.E.V.K. IMPORT EXPORT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA, LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 50 000,00 EURO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM, ŻE W PRZYPADKU DOKONYWANIA PŁATNOŚCI (PRZELEWÓW, WYPŁAT) PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 5 000,00 EURO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-11-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Rynek 23
Kod pocztowy: 32-200
Miasto: Miechów
Gmina: Miechów
Powiat: miechowski
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 75330000 Warsztaty naprawy samochodowych układów wydechowych